Japanese


Flach Cards Collections

Basic Numbers

2020-05-13 • 0 Cards

Nihongo_I

あ, い, う, え, お, か, き, け, こ, きゃ, きゅ, きょ, く, さ, し

2016-10-13 • 209 Cards

Kanji lesson 1

一, 二, 三, 四, 五, 六, 七, 八, 九, 十, 口, 日, 月, 田, 目

2015-05-09 • 15 Cards

Adjectives.

2013-05-22 • 0 Cards

items

えんぴつ, ぺん, ふでばこ, のり, けしごむ, ものさし, かばん, ほんだな, とだな, こんぴゅうたあ, きょうしつ, はさみ, とけい, やま, かわ

2013-03-15 • 26 Cards

Location Words

migi, hidari, mae, ushiro, naka, ue, shita, soba, tanari, aida, soko, koko, asoko, doko

2013-01-30 • 14 Cards

Time

ima, gogo, gozen, ichiji, han, niji, sanji, yoji, goji, rokuji, shichiji, hatchiji, kuji, juuji, juichiji

2013-01-22 • 26 Cards

Expressions

ohayoo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, sayoonara, oyasuminasai, doomo/arigatoo gozaimasu, sumimasen, iie, ittekimasu, itterasshai, tadaima, okaerinasai, itadakimasu, gochisoosama, gomennasai

2013-01-22 • 21 Cards

Family & Friends

okaasan, otoosan, oneesan, oniisan, imooto, otooto, tomodachi, kareshi, kanojo, obaasan, ojiisan, musume

2013-01-21 • 12 Cards

Verbs

iru imasu ite, kau kaimasu katte, kuru kimasu kite, suru shimasu shite, nomu nomimas nonde, taberu tabemasu tabete, hairu hairimasu haitte, iku ikimasu itte, aru arimasu atte, dekakeru dekakemasu dekakete, kiku kikimasu kiite, au aimasu atte, asobu asobimasu asonde, yomu yomimasu yonde, kaeru kaerimasu kaette

2013-01-20 • 47 Cards

Adjectives

ookii, chiisai, yasui, takai, oishii, mazui, muzukashii, ii, warui, atsui, atatakai, tsumetai, samui, mushiatsui, atarashii

2013-01-19 • 40 Cards

Numbers Part II

一, 二, 三, 九, 七, 五, ㆕, 八, 六

2013-01-16 • 9 Cards

Numbers

ichi, ni, san, shi, yon, go, roku, shichi, hachi, kyuu, ku, jyuu, nana, nijyuu, sanjyuu

2013-01-16 • 41 Cards

Japanese

猫 ねこ, 犬 いぬ

2012-12-08 • 2 Cards

Japanese

2012-12-08 • 0 Cards