Flach Cards Collections

Repro Hund

En tæve går gennem disse fire faser i cyklus., Disse to cyklusfaser udgør tilsammen "løbetid"., Hvor lang tid varer løbetid vanlig vis hos en tæve?, Hvilke muligheder har du som dyrlæge for at fastslå om en tæve accepterer parring?3 metoder - og hvad kigger du efter. , Hvilke  tre adfærdssekvenser ses under parringen, Hvor mange gange ejakulerer en hanhund under en fuldbyrdet parring? Hvor mangen fraktioner består et ejakulat af?, Hvilken ejakulationsfraktion er spermatocytholdigHvornår forekommer den?, Hvad består det øvrige fraktioner af?, Hvornår forekommer den volumenmæssigt store fraktion af ca. 15-20 ml sekret, Med hvilke tre formål kan du som dyrlæge finde på at opsamle en sædprøve fra en hanhund?, Hvorfra kan blodtilblanding i et ejakulat stamme fra?, Evaluering af sæd sker hvorledes?, Endoskopi af vagina hos tæve. Hvilke faser ser du vagina i?, Hvornår er det optimale tidspunkt for inseminering/parring af tæven?, tegn på smerte ved palpation per rectum er et vigtigt diagnostisk stepp ved vilken lidelse

2017-09-11 • 24 Cards

Embryology: supporting structures

In the absence of this transformation, PE may develop., At the beginning of the 4th month, what separates maternal and fetal circulation?, What it the chorion frondosum and where is it located?, What is the chorion laeve and where is it located?, Decidua: definition and three region names with definitions, What is the mom's contribution to the placenta?, What breaks when "your water breaks?", What prevents fetal blood from mixing with maternal blood?, What is a velamentous insertion?, What are the layers separating momma and baby for the first 20 weeks?, What are the layers separating momma and baby for the latter 20 weeks?, What does the placenta secrete starting at the end of month 4?, What does the syncytiotrophoblast secrete in the first 2 months and what does this do?, What passes through the primitive umbilical ring at week 5, and eventually becomes the umbilical cord?, What are the umbilical vessels? What forms the outer layer of the umbilical cord?

2012-08-05 • 29 Cards

Embryology: first 4 weeks

What are the 2 physiological changes that must take place in the sperm before fertilization?, How is polyspermy prevented?, What is the 16-cell stage called and on what day is it formed?, What are the 2 layers of the 16-cell stage and what do they become?, What happens on day 4 and what is the embryo called at this stage?, Where is the prechordal plate located?, What is the oropharyngeal membrane the future site of?, What happens in the 3rd week?, How does the embryonic endoderm form?, How does the embryonic mesoderm form?, How does the embryonic ectoderm form?, What does the neural plate ectoderm become?, What does the paraxial mesoderm become?, What does the intermediate mesoderm become?, What are the 2 layers of the lateral plate mesoderm?

2012-08-04 • 34 Cards

science reproduction

23, 46, active transport, asexual reproduction, budding, chlorophyll, chloroplast, chromosomes, consumers, diffusion, diploid, egg, endocytosis, exocytosis, fermentation

2011-04-28 • 34 Cards

Female Reproduction

Abortion, Bacterial Vaginitis, Cervicitis, cesarean section, Colostrum, Colpectomy, Colpoperinectomy, Colposcopy, Copulation, Cryosurgery, Dilatation and Curettage, dysmenorrhea, eclampsia, Endocervicitis, Endometrial Biopsy

2011-04-28 • 60 Cards

Reproduction - unit test review

asexual reproduction, cleavage, differentiation, estrogen, FSH, gamete, LH, meiosis, mitosis, ovary, oviduct (fallopian tube), Placenta & Umbilical cord, progesterone, prostrate, seminal vesicles, Cowper's gland, scrotum

2011-04-28 • 20 Cards

Biology Test Unit 4: Continuity

Allele, Asexual Reproduction, Autosomal linkage, Binary Fission, Budding, Chromosome, Cloning, Co-dominance, Crossing Over, Diploid Cell, DNA, DNA ligase, Electrophoresis, Fertilization, Fragmentation

2011-04-28 • 53 Cards

Wakefield HS Cell Reproduction

1, 1, 12, 2, 2, 2 (1 pair), 22, 23, 4, 44 (22 pairs), 46, Anaphase, Anaphase I, Anaphase II, asexual reproduction

2011-04-28 • 89 Cards

Regulation & Reproduction

1, 1, 1, 1, 18, 2, 2, 200-300 million, 2500, 3, 46, 48, 48, adolescense, adrenal

2011-04-28 • 88 Cards

medterms women reproduction

Abortion, Abruptio placentae:, Amenorrhea:, Amniocentesis:, Amniotic cavity:, Amniotic fluid:, Amniotic sac:, Anovulation:, Antepartum:, Apgar scores:, Areola:, ART:, Bartholin's glands:, Braxton Hicks Contractions:, Breast augmentation:

2011-04-28 • 160 Cards

Ch 10 Plant Reproduction OLOM 7th grade

angiosperm life cycle, Flower (Diagram & Label the 4 parts), frond, gametophyte stage, germination, Gymnosperm life cycle, ovary, ovule, pistil, pollen grain, pollination, prothallus, Seed Dispersal Methods, sori, spores

2011-04-28 • 18 Cards

Science Cell processes and Reproduction

ana, chromosome, diffusion, diploid, egg, fertilization, haploid, inter, meiosis, meta, metabolism, mitosis, mutation, osmosis, pro

2011-04-28 • 21 Cards

Modern Biology Chapter 8

anaphase, asexual reproduction, autosome, binary fission, cell plate, centromere, chromatid, chromatin, chromosome, crossing-over, cytokinesis, diploid, gamete, genetic recombination, haploid

2011-04-28 • 33 Cards

Asexual Reproduction

binary fission, budding, cutting, grafting, regeneration, rhizome, runner, spores, tuber

2011-04-28 • 9 Cards

Bio final review 2010

"dry" fruits, "fleshy" fruit, Adhesion, Berries, Capillarity, Chemical Indicator, cohesion, complete flower, Concentration Gradient, diffusion, Dioecious, Diploid, Drupes, Female Gametophyte, Haploid

2011-04-28 • 26 Cards