Flach Cards Collections

Thai Sentence: Advanced 2

จระเข้กิ้งก่างูและเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลาน, นักท่องเที่ยวส่วนมากจะไปเที่ยวทางตอนใต้ของเกาะ, สุนัขพันธุ์ค็อกเกอร์สแปเนียลมีชีวิตอยู่ได้ราวๆ10ถึง15ปี, หนังสือกล่องอาหารกลางวันเครื่องเขียนและเสื้อเกราะกันกระสุนผมพร้อมจะไปโรงเรียนแล้ว!, เมืองนี้มีชื่อเสียงอื้อฉาวเรื่องความรุนแรงของพวกแก๊งต่างๆ, ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกวิจารณ์เรื่องการยกย่องความรุนแรง, "รอยเท้าบนผืนทราย"เป็นบทกวีที่โด่งดังบทหนึ่ง, คุณสามารถบอกจากสำเนียงของเธอได้เลยว่าเธอมาจากสก็อตแลนด์, มีเพียงประเทศพม่าไลบีเรียและสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ไม่ใช้ระบบเมตริก, พวกเขามีสัตว์เลี้ยงมากมายทั้งสุนัขแมวปลาหรือแม้แต่กิ้งก่า!, เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสันตั้งแต่อายุสามสิบปี, นี่คือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศ, เธอรู้สึกหึงเมื่อเห็นเขาพูดคุยกับผู้หญิงคนอื่น, เขาเป็นเด็กผู้ชายที่กล้าหาญที่สุดที่ฉันรู้จัก, โรคอีสุกอีใสเป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายได้ง่าย

2012-02-15 • 221 Cards

Thai Sentence: Advanced 1

AmnestyInternationalต่อต้านโทษประหารชีวิต, กินผักโขมสิมันช่วยให้คุณแข็งแรงนะ!, เมื่อวานนี้มีการต่อยกันที่สนามโรงเรียน, คะแนนเท่าไรแล้ว?เสมอ-หนึ่งต่อหนึ่ง, ประเทศอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะมากมาย, การงดอาหารเช้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพ, มาซิโดเนียเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล, อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งประดิษฐ์ชนิดใหม่, คุณพิมพ์โดยไม่ต้องดูแป้นพิมพ์ได้ไหม?, วิสกี้เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง, กำเนิดของจักรวาลเริ่มจากทฤษฎีบิ๊กแบง, เขารักชีวิตที่บราซิล-ผู้คนอาหารและดนตรี, ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของประเทศไนจีเรีย, อพาร์ทเมนท์นี้มีอุปกรณ์ตรวจจับควันไหม?, รัตนากับผมจะแต่งงานกันที่ลาสเวกัส!

2012-02-15 • 351 Cards

Thai Sentence: Intermediate

พรุ่งนี้ไปเล่นแบดมินตันกันเถอะ, โลกาภิวัตน์มีทั้งข้อดีและข้อเสีย, สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่สงบ, ห้ามเข้าถ้ำนี้โดยเด็ดขาด, ประชาชนชาวจีนกินข้าวมากกว่าขนมปัง, คุณใช้ระบบปฏิบัติการแบบไหน?, เขาอยู่ที่บราซิลมาสิบสองปี, ชาวอเมริกันส่วนใหญ่รักชาติมาก, ประเทศจีนมีประชากรมากที่สุดในโลก, คุณมีเรื่องสำคัญต้องตัดสินใจ, สุนัขอาจตายได้จากการกินช็อกโกแลต, ลุงNeilจะมาเยี่ยมวันอังคาร, อย่าลืมให้ทิปพนักงานเสิร์ฟ!, ผมทำงานตั้งแต่9โมงถึง5โมง, การแข่งขันนี้จัดขึ้นทุกปี

2012-02-15 • 475 Cards

Thai Sentence: Basic 2

คาราเต้มีอันตรายไหม?, คุณมีดวงตาที่สวยมาก!, เขากระโดดลงไปในทะเล, ภูเขานี้มีชื่อเสียงมาก, เขาไม่ใช่นักเรียนที่ดี, คุณมาจากประเทศไหน?, เขาหลงใหลวิชาดาราศาสตร์, เขานั่งใต้ต้นไม้, ช็อกโกแลตนี้มีถั่วไหม?, ชีวิตนี้สั้นนัก, บทความนี้มีอคติมาก, มีแสงแดดส่องทุกวัน, ผมไม่เคยโกหกคุณ!, ผู้ชายต้องโกนหนวด, เราจะไปโบสถ์สาย

2012-02-15 • 491 Cards

Thai Sentence: Basic 1

เธอยังไม่ตื่น, ไม่ต้องรีบ, คุณสนุกมั้ย?, เขาส่ายหัว, นี่รูปหลานผม, ผมเสียใจจริงๆ, ผมเชื่อคุณ, ผมตกใจสุดๆ, ผมทำงานมาก, เธออยู่นี่, ผมต้องไป, เขาแก่, คุณต้องขอโทษ!, กอดฉันหน่อย, จักรวาลใหญ่มาก

2012-02-15 • 162 Cards

Thai Very Advanced

ทฤษฎีบิ๊กแบง,Big Bang Theory thrít sa dii, ค็อกเกอร์ สแปเนียล,Cocker Spaniel khók kôe sa pae nîan, เสื้อเกราะกันกระสุน,bulletproof vest sûea krò kan kra sǔn, ยาแก้ซึมเศร้า,anti-depressant jaa kâe suem sâo, อื้อฉาว,scandalous ûe chǎao, ร่าเริง,joyful, cheerful râa roeng, เอดินเบอระ,Edinburgh ee din boe rá, ระบบเมตริก,metric system ra bòp méet trìk, โรคหลอดเลือดสมอง,stroke (illness) rôok lòot lûeat sa mǒong, โรคพาร์กินสัน,Parkinson's rôok phaa kin sǎn, แพร่กระจาย,to spread, to circulate phrâe kra jaai, เพลงประกอบภาพยนตร์,soundtrack phleeng pra kòop phâap pha yon, เอ็ดดี เมอร์ฟี,Eddie Murphy ét dîi moe fîi, เพชฌฆาต,executioner phét cha khâat, ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ,helpdesk sǔun hâi khwaam chûai lǔea

2012-02-14 • 458 Cards

Thai Advanced 1

อุปกรณ์,tool, instrument ùp pa koon, ยกย่อง,to praise yók yông, โทษประหารชีวิต,death penalty thôot pra hǎan chii wít, ระบอบการเมือง,political system ra bòop kaan mueang, ข้อดีและข้อเสีย,pros and cons khôo dii láe khôo sǐa, โดยเด็ดขาด,strictly dooi dèt khàat, โปรแกรมค้นหา,search engine proo kraem khón hǎa, ไนจีเรีย,Nigeria nai jii ria, อุปกรณ์ตรวจจับควัน,smoke detector ùp pa koon trùat jàp khwan, อีกต่อไป,any more ìik tòo pai, ส่วนมาก,most, mostly sùan mâak, ความร่วมมือ,cooperation khwaam rûam mue, กล่องอาหารกลางวัน,lunchbox klòng aa hǎan klaang wan, เครื่องเขียน,stationery khrûeang khǐan, ทิป,1. tip 2. to give a tip thíp

2012-02-14 • 498 Cards

Thai Intermediate 1

ข้อเสีย,disadvantage, fault khôo sǐa, ข้อดี,advantage, good point khôo dii, เด็ดขาด,absolutely dèt khàat, เกราะ,armour krò, ต่อต้าน,to resist, to be against tòo tâan, ผักโขม,spinach phàk khǒom, ชาวจีน,Chinese people chaao jiin, สิ่งประดิษฐ์,invention sìng pra dìt, แป้นพิมพ์,keyboard pâen phim, ชาวอเมริกัน,American people chaao a mee ri kan, อคติ,bias, prejudice à kha tì, รัตนา,Rattana (common female name) rát ta naa, ลาสเวกัส,Las Vegas láas wee kás, แสงแดด,sunshine, sunlight sǎeng dàet, แก๊ง,gang káeng

2012-02-14 • 498 Cards

Thai Basic 1

แป้น,round board pâen, ปลอม,fake counterfeit ploom, กั้น,1. to separate 2. to block, to obstruck kân, เค็ม,salty khem, น้า,mother's younger sister or brother (aunt or uncle) náa, อา,father's younger sister or brother (aunt or uncle) aa, เเย่,bad, terrible yâe, ทอ,to weave thoo, ภาษาไทย,Thai language phaa sǎa thai, ส่าย,to swing, to sway, to shake sàai, มั้ย,(colloquial version of ไหม - particle indicating a question) mái, อันไหน?,Which one? an nǎi, อันนั้น,that one an nán, อันนี้,this one an níi, คนจีน,Chinese person khon jiin

2012-02-14 • 498 Cards

Thai Very Basic

ตาก,to expose tàak, กัด,to bite kàt, ขี้,1. excrement, shit 2. (prefix implying a negative character trait) khîi, เดา,to guess dao, ลำ,(classifier for long curved objects such as ships, airplanes, bamboo, etc.) lam, ลุก,to rise, to get up, to stand up lúk, กิ่ง,branch of a tree kìng, รู,small hole ruu, แสง,light, beam of light sǎeng, ไหล,to flow (liquid) lǎi, ทอด,to deep-fry, deep-fried thôot, เยอะแยะ,many, much, plenty yóe yáe, แยะ,plentiful yáe, ช่อง,hole, cavity chông, หลบ,to avoid lòp

2012-02-14 • 403 Cards

Thai Very Advanced

ทฤษฎีบิ๊กแบง,Big Bang Theory, ค็อกเกอร์ สแปเนียล,Cocker Spaniel, เสื้อเกราะกันกระสุน,bulletproof vest, ยาแก้ซึมเศร้า,anti-depressant, อื้อฉาว,scandalous, ร่าเริง,joyful, cheerful, เอดินเบอระ,Edinburgh, ระบบเมตริก,metric system, โรคหลอดเลือดสมอง,stroke (illness), โรคพาร์กินสัน,Parkinson's, แพร่กระจาย,to spread, to circulate, เพลงประกอบภาพยนตร์,soundtrack, เอ็ดดี เมอร์ฟี,Eddie Murphy, เพชฌฆาต,executioner, ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ,helpdesk

2012-02-13 • 458 Cards

Thai Advanced

อุปกรณ์,tool, instrument, ยกย่อง,to praise, โทษประหารชีวิต,death penalty, ระบอบการเมือง,political system, ข้อดีและข้อเสีย,pros and cons, โดยเด็ดขาด,strictly, โปรแกรมค้นหา,search engine, ไนจีเรีย,Nigeria, อุปกรณ์ตรวจจับควัน,smoke detector, อีกต่อไป,any more, ส่วนมาก,most, mostly, ความร่วมมือ,cooperation, กล่องอาหารกลางวัน,lunchbox, เครื่องเขียน,stationery, ทิป,1. tip 2. to give a tip

2012-02-13 • 954 Cards

Thai Intermediate

ข้อเสีย,disadvantage, fault, ข้อดี,advantage, good point, เด็ดขาด,absolutely, เกราะ,armour, ต่อต้าน,to resist, to be against, ผักโขม,spinach, ชาวจีน,Chinese people, สิ่งประดิษฐ์,invention, แป้นพิมพ์,keyboard, ชาวอเมริกัน,American people, อคติ,bias, prejudice, รัตนา,Rattana (common female name), ลาสเวกัส,Las Vegas, แสงแดด,sunshine, sunlight, แก๊ง,gang

2012-02-13 • 1952 Cards

Thai Basic

แป้น,round board, ปลอม,fake counterfeit, กั้น,1. to separate 2. to block, to obstruck, เค็ม,salty, น้า,mother's younger sister or brother (aunt or uncle), อา,father's younger sister or brother (aunt or uncle), เเย่,bad, terrible, ทอ,to weave, ภาษาไทย,Thai language, ส่าย,to swing, to sway, to shake, มั้ย,(colloquial version of ไหม - particle indicating a question), อันไหน?,Which one?, อันนั้น,that one, อันนี้,this one, คนจีน,Chinese person

2012-02-13 • 1016 Cards

Thai Very Basic

ตาก,to expose, กัด,to bite, ขี้,1. excrement, shit 2. (prefix implying a negative character trait), เดา,to guess, ลำ,(classifier for long curved objects such as ships, airplanes, bamboo, etc.), ลุก,to rise, to get up, to stand up, กิ่ง,branch of a tree, รู,small hole, แสง,light, beam of light, ไหล,to flow (liquid), ทอด,to deep-fry, deep-fried, เยอะแยะ,many, much, plenty, แยะ,plentiful, ช่อง,hole, cavity, หลบ,to avoid

2012-02-13 • 403 Cards