Swedish Sentence: Basic 2

  • Global rating average: 0.0 out of 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
430 Cards. Created by Paul ().
 
Term  
Definition

Jag fyller år den femte maj.

 

My birthday is on the 5th of May.

Hon fick diagnosen cancer.

 

She was diagnosed with cancer.

Jag är hennes svärfar.

 

I'm her father-in-law.

Du räddade mitt liv!

 

You saved my life!

Katten dödade fågeln.

 

The cat killed the bird.

Jag är beredd på allt.

 

I'm ready for anything.

Är du redan klar?

 

You've finished already?

Kan du vara lite tystare?

 

Can you keep the noise down?

Hon är en envis tjej.

 

She is a headstrong girl.

Hon älskar honom.

 

She loves him.

Vårt hus har tre våningar.

 

Our house has three floors.

Han rymde från fängelset.

 

He escaped from prison.

Han drunknade nästan.

 

He almost drowned.

Grisar kan inte flyga.

 

Pigs can't fly.

Hur kan du vara så säker?

 

How can you be so sure?

Hon blir mobbad i skolan.

 

She is being bullied at school.

Han ljög för polisen.

 

He lied to the police.

Ska vi åka till sjön?

 

Should we drive to the lake?

Jag är inte intresserad.

 

I'm not interested.

En kaffe att ta med, tack.

 

One coffee to go, please.