Swedish Sentence: Intermediate

  • Global rating average: 0.0 out of 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
468 Cards. Created by Paul ().
 
Term  
Definition

Polisen har hittat ett lik i floden.

 

The police have found a dead body in the river.

Bron byggdes för 10 år sedan.

 

This bridge was built 10 years ago.

Ett stekt ägg innehåller 100 kalorier.

 

One fried egg contains 100 calories.

Många tycker att han är tokig!

 

 A lot of people think he is crazy!

Jag har glömt mitt paraply på kontoret.

 

I have forgotten my umbrella at the office.

Hon hade fantastiskt roligt på festen.

 

She had a wonderful time at the party.

Han fick jobbet utan någon intervju.

 

He was offered the job without an interview.

Han köpte blommor och choklad åt henne.

 

He bought her flowers and chocolate.

På Lanzarote skiner solen året runt.

 

On Lanzarote there is year-round sunshine.

George vidhöll att han inte ljög.

 

George was adamant that he didn't lie.

Har hon lämnat Ryssland för gott?

 

Has she left Russia for good?

Domaren sa att han drevs av girighet.

 

The judge said he was driven by greed.

Han tjänade mycket pengar det här året.

 

He made a lot of money this year.

Han försökte imponera på henne.

 

He tried to impress her.

Hon är en smart affärskvinna.

 

She is a smart business woman.

Jag behöver be dig om ett råd.

 

I need your advice.

Det finns undantag från denna regel.

 

There are exceptions to this rule.

Grönt te är hälsosammare än svart te.

 

Green tea is healthier than black tea.

Kalcium är viktigt för skelettet.

 

Calcium is important for the bones.

Jag vill studera geologi på college.

 

I want to study geology in college.