Swedish Sentence: Advanced 1

  • Global rating average: 0.0 out of 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
294 Cards. Created by Paul ().
 
Term  
Definition

Finns det undertexter till den här dokumentären?

 

Are subtitles available for this documentary?

Du ser ut som en revisor i den där kostymen!

 

With this suit you look like an accountant!

Det här är ingen säker miljö för ett barn.

 

This is not a safe environment for a child.

Jag undrar om ett foster kan känna smärta.

 

I wonder if a fetus can feel pain.

Du är ung och har hela livet framför dig.

 

You are young and have got your whole life ahead of you.

Den här stadens största sevärdhet är en borg.

 

The main attraction of this town is a castle.

Jag kommer att komma för sent till jobbet.

 

I'm going to be late for work.

Den här filmen bygger på en sann berättelse.

 

This movie is based on a true story.

Tower Bridge är en berömd bro över Themsen.

 

Tower Bridge is a famous bridge across the River Thames.

Tack för att du bjuder ut mig på middag.

 

Thank you for taking me out to dinner.

Fotografera aldrig människor utan att fråga först.

 

Never take photos of people without asking.

Behöver du hjälp? Nej tack, jag klarar mig.

 

Do you need help? No thank you, I can cope.

Berätta inte för någon. Det här är vår hemlighet!

 

Don't tell anybody. This is our secret!

I morgon ska vi dissekera en groda i skolan.

 

Tomorrow we will dissect a frog in school.

En man behöver inte fler än tre par skor.

 

A man has no need for more than 3 pairs of shoes.

Han kommer hem från sin Asienresa i morgon.

 

He comes home from his trip to Asia tomorrow.

Jag vill att mitt barn ska få en bra utbildning.

 

I want my child to have a good education.

Vi ska köpa en fastighet som investering.

 

We will buy a property for investment.

Hon är bara ett par veckor in i graviditeten.

 

She is only a few weeks pregnant.

Den svarande fick lagens strängaste straff.

 

The defendant received the maximum penalty.