Swedish Sentence: Advanced 2

  • Global rating average: 0.0 out of 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
171 Cards. Created by Paul ().
 
Term  
Definition

Vi har fukt i lägenheten. Vi måste ringa hyresvärden.

 

Our flat is damp. We have to call the landlord.

Hon var över fyrtio när hon till sist fann den sanna kärleken.

 

She was over forty when she finally found true love.

Jag lovar aldrig någonting som jag inte tänker hålla.

 

I never make promises I don't intend to keep.

Filmen handlar om hur illegala invandrare från Mexiko blir utnyttjade.

 

This film is about the exploitation of illegal immigrants from Mexico.

Jag brukade gilla att spela det här spelet när jag var i din ålder!

 

I used to love playing this game when I was your age!

Min budget för att köpa ett hus är på 130 000 US-dollar.

 

My budget to buy a house is 130.000 USD.

Jag vill inte vara med i en klubb som vill ha mig som medlem.

 

I don't want to be in a club that wants me as a member.

Rökning skadar allvarligt dig själv och personer i din omgivning.

 

Smoking seriously harms you and others around you.

Det är stor skillnad mellan rika och fattiga i Brasilien.

 

There is a big gap between rich and poor in Brazil.

Min språklärare sa att jag borde lyssna på bandinspelningar i minst en timme varje dag.

 

My language teacher said I should listen to tapes for an hour every day.

Den här ryggsäcken är så tung att jag knappt kan lyfta den.

 

This backpack is so heavy, I can hardly lift it.

Jag är ledsen, men jag mår inte så bra! Kanske någon annan gång!

 

Sorry, I do not feel so well! Another time maybe!

Det har varit väldigt mycket att göra på jobbet idag.

 

Today was a very busy day at work.

I Kina lever 200 miljoner människor på mindre än en dollar om dagen.

 

200 million people in China live on less than $1 a day.

Han hade blåsor på fötterna efter att ha sprungit maraton.

 

After running a marathon he had blisters on his feet.

Min befordran betyder mer pengar men även mer ansvar.

 

My promotion means more money but also more responsibility.

Jämfört med författarens tidigare böcker, så är den nya mycket bättre.

 

In comparison to the author's previous books, the new one is much better.

Det är ett hål i min strumpa. Jag måste köpa ett nytt par imorgon!

 

There is a hole in my sock, tomorrow I'll need to buy a new pair!

Visserligen var hotellet inte så bra, men det var väldigt billigt.

 

Admittedly, the hotel wasn't very good, but it was very cheap.

Jag har sett en film om underliga varelser från yttre rymden.

 

I've seen a film about strange creatures from outer space.