Dutch Sentence: Intermediate 1

  • Global rating average: 0.0 out of 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
498 Cards. Created by Paul ().
 
Term  
Definition

Bedankt dat je mij les hebt geven.

 

Thank you for teaching me.

Ik wil dit proberen. Waar zijn de paskamers?

 

I want to try this on. Where are the changing rooms?

Is tegen jezelf praten het begin van waanzin?

 

Is talking to yourself the first sign of madness?

Er zitten 33 mijnwerkers vast in de mijn.

 

33 miners are trapped in the mine.

Waar ben je de hele nacht geweest?

 

Where have you been all night?

Veel mensen denken dat hij hebzuchtig is.

 

Many people think he is greedy.

Ik heb vorig jaar eindexamen gedaan.

 

I graduated last year.

De werkomstandigheden zijn hier niet veilig.

 

The working conditions are not safe here.

Ik zou graag stage lopen bij uw bedrijf.

 

I would like to apply for an internship at your company.

Geef niet al je geld uit aan snoepgoed!

 

Don't spend all your money on sweets!

Vorig jaar is de criminaliteit verminderd.

 

The crime rate has gone down last year.

Zij wordt door een buisje gevoed.

 

She is being fed through a tube.

In de Himalaya is de lucht erg ijl.

 

The air in the Himalayas is very thin.

Deze beelden waren zeer schokkend.

 

These images were deeply shocking.

Ik heb altijd al een Ninja willen zijn.

 

I always wanted to be a Ninja.

Kindermishandeling is een ernstige misdaad.

 

Child abuse is a serious crime.

In Schotland vallen muggen aan in zwermen.

 

In Scotland midges attack in swarms.

Helen Keller was een Amerikaanse schrijfster.

 

Helen Keller was an American author.

Veel mensen zijn tegen deze oorlog.

 

Many people are against this war.

De Eiffeltoren is 320 meter hoog.

 

The Eiffel Tower is 320 m high.