Dutch Sentence: Advanced 1

  • Global rating average: 0.0 out of 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
378 Cards. Created by Paul ().
 
Term  
Definition

Ik ben bijna 3 uur op het politiebureau geweest.

 

I've been at the police station for nearly 3 hours.

Er is veel concurrentie in de luchtvaartindustrie.

 

The airline industry is very competitive.

Met dit dieet ben ik bijna 15 kilo afgevallen.

 

With this diet I dropped almost 15 kg.

Deze taak is niet dringend. Neem er de tijd voor!

 

This task is not urgent. Take your time!

Ik haal altijd het prijskaartje van een cadeau af.

 

I always remove the price tag from a gift.

Het bedrijf werd voor een onbekend bedrag verkocht.

 

The company was sold for an undisclosed sum.

De symptomen van malaria zijn koorts, rillingen en braken.

 

Symptoms of malaria include fever, shivering and vomiting.

Je hebt nog je hele leven voor je als je jong bent.

 

You've got your whole life ahead of you when you are young.

Ze ging tot haar vijftiende naar een katholieke school.

 

She attended a Catholic school until the age of 15.

Hij heeft een ongeneeslijke vorm van leukemie.

 

He has an incurable form of leukemia.

Advocaten berekenen veel geld voor een advies.

 

Lawyers charge a lot of money for advice.

Monaco staat bekend als een belastingparadijs.

 

Monaco is famous as a tax haven.

Raar maar waar - dit nijlpaard drinkt graag koffie.

 

Crazy but true - this hippo loves to drink coffee.

Smithfield is een beroemde vleesmarkt in Londen.

 

Smithfield is a famous meat market in London.

Waar is de baas? Hij is op dit moment niet aanwezig.

 

Where is the boss? He isn't here at the moment.

Een kind in je eentje grootbrengen is niet gemakkelijk.

 

Bringing up a child on your own isn't easy.

De politieman beval hem uit het voertuig te komen.

 

The policeman told him to step out of the vehicle.

Ik heb er altijd van gedroomd mijn eigen pub te hebben.

 

I always dreamt of having my own pub.

Je kunt bij mij op bezoek komen wanneer je maar wilt.

 

You can visit me anytime you like.

Als in Japan iemand voor je buigt, buig dan ook.

 

If someone bows to you in Japan, bow back.