Swedish Intermediate 2

  • Global rating average: 0.0 out of 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
211 Cards. Created by Paul ().
 
Term  
Definition

en brygga

 

pier, bridge deck

gå sönder

 

to break, to fail (item)

en kaffebryggare

 

coffee machine

märka

 
  1. to notice 2. to mark

näst

 

second (next in order)

Los Angeles

 

Los Angeles

fåfäng

 
  1. vain (about appearance) 2. useless, futile

kranvatten

 

tap water

en intelligens

 

intelligence

föra över

 

to transfer

tillhöra

 

to belong to

en hamburgare

 

hamburger

nyttig

 
  1. good, beneficial 2. healthy

medveten

 

conscious, aware

ett mode

 

fashion

ett förband

 
  1. binding, bandage (medical) 2. unit, formation (military)

en förbandslåda

 

first aid kit

i enrum

 

in private

stänga av

 

to turn off, to switch off, to shut off

en byggnad

 

building