Thai Intermediate 2

  • Global rating average: 0.0 out of 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
500 Cards. Created by Paul ().
 
Term  
Definition

พนักงานต้อนรับ,receptionist

pha nák ngaan tôon ráp

 

receptionist

ช่องแคบ,straits

chông khâep

 

straits

รจนา,Rotjana (common male name)

rót ja naa

 

Rotjana (common male name)

ล่อง,to go downstream

lông

 

to go downstream

ล่องเรือ,cruise

lông ruea

 

cruise

หลบหนี,to escape

lòp nǐi

 

to escape

สหรัฐ,United States (of America)

sa hà rát

 

United States (of America)

หนักแน่น,firm, firmly

nàk nâen

 

firm, firmly

จอร์จ,George

jóot

 

George

ละโมบ,greedy

la môop

 

greedy

ความละโมบ,greed

khwaam la môop

 

greed

จม,to sink, to drown

jom

 

to sink, to drown

มาดริด,Madrid

maa drìt

 

Madrid

เบอร์ลิน,Berlin

boe lin

 

Berlin

หนาแน่น,heavy, dense

nǎa nâen

 

heavy, dense

ไม่กี่,not many

mâi kìi

 

not many

กลั่นแกล้ง,to bully

klàn klâeng

 

to bully

นั่นเอง,(word used to emphasize a sentence)

nân eeng

 

(word used to emphasize a sentence)

บ้านเกิด,birthplace

bâan kòet

 

birthplace

สัญชาติ,citizen

sǎn châat

 

citizen