Reflex 2

  • Global rating average: 0.0 out of 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
126 Cards. Created by Jyri Lindroos ().
Snacka om studier!
 
Term  
Definition

apropå

jstak puheen ollen

arbetspraktik, -en

työharjoittelu

arbetsliv, -et

työelämä

avslut/a, -ar, -ade, -at

lopettaa, päättää

behöv/a, -er, -de, -t

tarvita

berätt/a, -ar, -ade, -at

kertoa

bestå, består, bestod, bestått av

muodostua, koostua jstak

bland/a, -ar, -ade, -at ihop

sekoittaa yhteen

en bostad, -en, bostsäder, -na

asunto

bruk/a, -ar, -ade, -at

olla tapana

både - och

sekä - että

dagens pregram

päivän ohjelma

Danmark

Tanska

del/a, -ar, -ade, -at

jakaa

delta, deltar, deltog, deltagit i

osallistua johonkin

dessutom

sitä paitsi, lisäksi

en dubbelexamen, -, -examina

kaksoistutkinto

då och då

silloin tällöin

ekonomi, -n

talous

engelska, -n

englannin kieli