Läxa set 4 Swedish elementary

  • Global rating average: 0.0 out of 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
20 Cards. Created by addie ().
 
Term  
Definition

Trött

Tired

Hos

At (location)

Olika

Different, varying

Lämna av (lämnar, lämnade, lämnat)

To drop off

Skicka (skickar, skickade, skickat)

To send

Tyvärr

Unfortunately

Underbart

Wonderful

Dricks

Tips

Dricka (dricker, drack, druckit)

To drink

Något

Something/anything

Ganska bra

Quite good

Ett ögonblick

A moment

Viktigt

Important

Bruckar

Usually

Ta med

Bring (take with)

För länge sedan

A long time ago

Nuförtiden

Nowadays

Har du lagat mat? Ja, det har jag

Have you cooked food? Yes, I have

Lagar du mat nu? Nej, det gör jag inte.

Are you cooking food now? No, I'm not.

Jag förstår

I understand