Hos doktorn/ Hos läkaren

  • Global rating average: 0.0 out of 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
15 Cards. Created by Emma Smoot ().
 
Term  
Definition

en doktor/ en läkare

medical doctor

ett besvär

trouble/ inconvenience/ issue

ha ont i _______-et/en

My ________ hurts

har svårt att

difficult to

somna

to fall asleep

en hel del

a whole lot/ a lot

hela tiden

all the time

det beror på _______

it depends on / it's caused by __

sjuk

sick

en värk

pain

frisk

healthy

Jag har _______värk

I have a ________ache

Det gör ont i _______-et/en

It hurts in my _____________

Jag är förkyld

I have a cold

Jag är feber

I have a fever