כתב יתדות

  • Global rating average: 0.0 out of 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
0 Cards. Created by Yarinc ().
הסוג הראשון של הכתב, כתב היתדות, נחרט על גבי חרסים.
נוצר במסופוטמיה (איראן עירק של ימינו) מסו=בין פוטמוס=נהרות (הפרת והחידקל).
 
Term  
Definition